Työnhakijan info

 

Henkilöstövuokraus ei ole aivan uusi keksintö, vaikka se on yleistynyt 2000-luvulla. Yrityksemme on harjoittanut henkilöstövuokrausta jo vuodesta 1982 lähtien. Henkilöstövuokrausta käytetään tilanteissa, joissa yritys tarvitsee tilapäistä työvoimaa. Tällaisia ovat esim.

  • vuosilomat
  • sairauslomat
  • projektit
  • perhevapaat
  • kiirehuiput

Henkilöstövuokraus toimii lisäksi myös merkittävänä kanavana löytää yrityksiin vakituista työvoimaa, jolloin hyväksi todettu vuokratyöntekijä rekrytoidaan asiakasyrityksen palvelukseen.

Vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista siinä, että vuokratyössä henkilöstöpalveluyritys on työntekijän työnantaja, mutta työ tehdään asiakasyrityksessä. Työntekijä tekee työsopimuksen Alexa Henkilöstö-palveluiden kanssa, joka vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista, kuten esim. maksaa palkan, eläkemaksut, vuosiloman/-korvauksen, työterveyshuollon, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset. Asiakasyritykselle kuuluu työnjohto, valvonta, neuvonta ja opastus. Henkilöstövuokrauksessa on näin ollen kolme osapuolta:

kuvio